Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

 

 

Phỏng đoán nào dưới đây đúng:

Phỏng đoán nào dưới đây đúng:
 

  1. AB // mp(CDEF)
     

  2. Các mặt bên của một hình chóp đều, là những tam giác cân

  3. Một hình chóp có đáy đa giác đều là một hình chóp đều

  4. Trong một hình chóp đều các góc giữa các mặt bên và đáy đều bằng nhau

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp số B, D Đây là các định lý cơ bản trong hình chóp đều.

Đáp số B, D

Đây là các định lý cơ bản trong hình chóp đều.

1

Câu hỏi tương tự

d là một đường thẳng nằm ngoài hai mặt phẳng cắt nhau ( α ) và ( β ). Tập hợp các đường thẳng tựa vào d đồng thời song song với cả ( α ) lẫn ( β ) là :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG