Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phỏng đoán nào dưới đây đúng:

Phỏng đoán nào dưới đây đúng:
 

  1. Hai mặt phẳng cùng song, song với một đường thẳng thì song song với nhau.

  2. Hai mặt phẳng theo thứ tự chứa hai đường thẳng song song thì chúng song song với nhau.
     

  3. Hai mặt phẳng song song thì chúng không có điểm chung.
     

  4. Hai đường thẳng theo thứ tự nằm trong hai mặt phẳng song song thì song song với nhau.

  5. Từ điểm S không thuộc mp() có vô số mặt phẳng song song với mp().

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Khi hai mặt phẳng song song tức là chúng không cắt nhau nên sẽ không có giao điểm giữa chúng . Do đó hai mặt phẳng song song thì chúng không có điểm chung. Chọn C.

Khi hai mặt phẳng song song tức là chúng không cắt nhau nên sẽ không có giao điểm giữa chúng . Do đó hai mặt phẳng song song thì chúng không có điểm chung.

Chọn C.

1

Câu hỏi tương tự

Biết rằng z là số phức có môđun nhỏ nhất thỏa mãn (1-z)( z +2i) là số thực . Số phức z là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG