Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phần thựccủa số phức z = ( 1 + i ) 2012 + ( 1 − i ) 2012 có dạng -2 a với a bằng

Phần thực của số phức  có dạng -2a với a bằng

  1. 1007

  2. 1006

  3. 2012

  4. 2013

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: z = ( 1 + i ) 2012 + ( 1 − i ) 2012 = [ ( 1 + i ) 2 ] 1006 + [ ( 1 − i ) 2 ] 1006 = ( 2 i ) 1006 + ( − 2 i ) 1006 = − 2 1007 Chọn A.

Ta có: 

Chọn A.

1

Câu hỏi tương tự

Số phức z = 1 + ( a + 2 ) i là số thuần thực khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG