Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích vectơ V = ( 4 , 3 , − 5 ) theo ba vectơ không đồng phẳng a = ( 2 , − 1 , 1 ) ; b = ( 1 , − 3 , 2 ) ; c ( − 3 , 2 , − 2 )

Phân tích vectơ  theo ba vectơ không đồng phẳng 

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một người gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 6% trên một năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG