Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích thành nhân tử:

Phân tích thành nhân tử:  

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung:AB+AC=A.(B+C) Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung: AB+AC=A.(B+C)

Lời giải chi tiết:


 

3

Câu hỏi tương tự

Tìm x , biết:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG