Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử (bằng kĩ thuật tách hạng tử): 10 x 2 − 7 x − 12

Phân tích đa thức thành nhân tử (bằng kĩ thuật tách hạng tử):

R. Roboteacher170

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

10 x 2 − 7 x − 12 = 10 x 2 − 15 x + 8 x − 12 = 5 x ( 2 x − 3 ) + 4 ( 2 x − 3 ) = ( 2 x − 3 ) ( 5 x + 4 )

1

Câu hỏi tương tự

Tìm số dư khi chia 9 1 0 11 − 5 9 10 cho 13

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG