Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử: 4 x 3 − 500

Phân tích đa thức thành nhân tử: 

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T a c o ˊ : 4 x 3 − 500 = 4 ( x 3 − 125 ) = 4 ( x − 5 ) ( x 2 + 5 x + 25 ) ​

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết: c) x 3 + x 2 − 2 x − 8 = 0

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG