Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử (bằng kĩ thuật tách hạng tử): 10 x 2 − 11 x − 6

Phân tích đa thức thành nhân tử (bằng kĩ thuật tách hạng tử):

R. Roboteacher170

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

10 x 2 − 11 x − 6 = 10 x 2 − 15 x + 4 x − 6 = 5 x ( 2 x − 3 ) + 2 ( 2 x − 3 ) = ( 2 x − 3 ) ( 5 x + 2 )

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn x(x – 1)(x + 1) + x 2 – 1 = 0 A. 1 B. 2 C. 0 D. 3

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG