Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử (bằng kĩ thuật tách hạng tử): 4 x 2 + 5 x − 6

Phân tích đa thức thành nhân tử (bằng kĩ thuật tách hạng tử):

R. Roboteacher22

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4 x 2 + 5 x − 6 = 4 x 2 + 8 x − 3 x − 6 = 4 x ( x + 2 ) − 3 ( x + 2 ) = ( 4 x − 3 ) ( x + 2 )

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử: x 4 + 10x 3 + 26x 2 + 10x + 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG