Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử a) 8x 2 y − 8xy +2x

Phân tích đa thức thành nhân tử

a) 8x2y 8xy +2x                                        

R. Roboteacher22

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) 8x 2 y − 8xy +2x = 2 x ( 4 x y − 4 y + 1 )

a) 8x2y 8xy +2x  

2

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức sau thành nhân tử x 2 − 4 x − 5

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG