Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử (bằng kĩ thuật tách hạng tử): − 8 x 2 + 23 x + 3

Phân tích đa thức thành nhân tử (bằng kĩ thuật tách hạng tử):

R. Roboteacher170

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

− 8 x 2 + 23 x + 3 = − 8 x 2 + 24 x − x + 3 = − 8 x ( x − 3 ) − ( x − 3 ) = ( − 8 x − 1 ) ( x − 3 ) = − ( 8 x + 1 ) ( x − 3 )

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử: x 4 + 6x 3 + 13x 2 + 12x + 4

25

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG