Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử: ( x - y ) - x 3 ( 1 - y ) + y 3 ( 1 - x )

Phân tích đa thức thành nhân tử: ( x - y ) - x3 (1- y ) + y3 (1- x)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: P = x 2 (y - z) + y 2 (z - x) + z 2 (x - y).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG