Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử: x 2 + 2 x + 1

Phân tích đa thức thành nhân tử: 

R. Robo.Ctvx27

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x 2 + 2 x + 1 = ( x + 1 ) 2

11

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 9 x 2 ( x + 2 ) − y 2 ( x + 2 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG