Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử (bằng kĩ thuật bổ sung hằng đẳng thức): x 2 + 5 x + 6

Phân tích đa thức thành nhân tử (bằng kĩ thuật bổ sung hằng đẳng thức):

R. Roboteacher22

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x 2 + 5 x + 6 = x 2 + 2 × 2 5 ​ × x + 4 25 ​ − 4 1 ​ = ( x + 2 5 ​ ) 2 − ( 2 1 ​ ) 2 = ( x + 2 5 ​ + 2 1 ​ ) ( x + 2 5 ​ − 2 1 ​ ) = ( x + 3 ) ( x + 2 )

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức sau thành nhân tử x 2 − 4 x − 5

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG