Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử: x 2 − 4 x − 21

Phân tích đa thức thành nhân tử: 

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T a c o ˊ : x 2 − 4 x − 21 = x 2 + 3 x − 7 x − 21 = x ( x + 3 ) − 7 ( x + 3 ) = ( x + 3 ) ( x − 7 ) .

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử (bằng kĩ thuật tách hạng tử): 6 x 2 + x y − 7 x − 2 y 2 + 7 y − 5

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG