Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử: 64x 4 + y 4

Phân tích đa thức thành nhân tử: 64x4 + y4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết: x 2 − 8 x + 15

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG