Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử: x 11 + x 10 + x 9 + ... + x 2 + x + 1

Phân tích đa thức thành nhân tử: x11 + x10 + x9 + ... + x2 + x +1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: b) 8 x ( 3 x − 5 ) − 12 x + 20 = 0

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG