Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 5 x − 10 y

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 

R. Robo.Ctvx27

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

5 x − 10 y = 5 ( x − 2 y )

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 9 x 2 ( x + 2 ) − y 2 ( x + 2 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG