Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: ( x 2 + y 2 + z 2 ) 3 + 2 ( x y + yz + z x ) 3 − 3 ( x 2 + y 2 + z 2 ) ( x y + yz + z x )

Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

R. Roboctvx53

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt x 2 + y 2 + z 2 = A , x y + yz + z x = B Ta có: ( x 2 + y 2 + z 2 ) 3 + 2 ( x y + yz + z x ) 3 − 3 ( x 2 + y 2 + z 2 ) ( x y + yz + z x ) 2 = A 3 + 2 B 3 − 3 A . B 2 = ( A − B ) ( A 2 + A B + B 2 ) + 3 B 2 ( B − A ) = ( A − B ) ( A 2 + A B − 2 B 2 ) = ( A − B ) [ ( A − B ) ( A + B ) + B ( A − B ) ] = ( A − B ) 2 ( A + 2 B ) = ( x 2 + y 2 + z 2 − x y − yz − z x ) 2 ( x + y + z ) 2

Đặt 

Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện SABC có cạnh SAvuông góc với mặt phẳng (ABC), nhị diện cạnh SB là nhị diện vuông. Biết SB = a 2 ​ ; góc BSC=45 ; ASB = Chứng minh BC vuông góc với SB. Từ đó xác địnhtâm và bán kính mặt ...

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG