Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x 2 + 2 x + 1 − y 2

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 

R. Robo.Ctvx27

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x 2 + 2 x + 1 − y 2 = ( x + 1 − y ) ( x + 1 + y )

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức x(x − y) − y(y − x) ta được ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG