Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phần ảo của số phức ( 4 1 ​ − 4 3 ​ ​ i ) 2017 bằng

Phần ảo của số phức  bằng

  1. 0

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: ( 4 1 ​ − 4 3 ​ ​ i ) 2017 = ⎝ ⎛ ​ ( 4 1 ​ − 4 3 ​ ​ i ) 3 ⎠ ⎞ ​ 672 . ( 4 1 ​ − 4 3 ​ ​ i ) = ( − 8 1 ​ ) 672 . ( 4 1 ​ − 4 3 ​ ​ i ) = 2 2018 1 ​ − 2 2018 3 ​ ​ i Chọn A.

Ta có: 

Chọn A.

1

Câu hỏi tương tự

Phần thựccủa số phức z = ( 1 + i ) 2012 + ( 1 − i ) 2012 có dạng -2 a với a bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG