Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phần ảo của số phức ( 1 - i ) 2020 tương ứng là:

Phần ảo của số phức ( 1 - i )2020 tương ứng là:

  1. -21010

  2. 21010

  3. 0.

  4. -22020

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta không thể dùng CASIO được mà phải làm mẹo như sau: ( 1 - i ) 2 = -2i ⇒ (1 - i) 2020 = ((1 + i) 2 ) 1010 = (- 2i) 1010 = – 2 1010 Suy ra phần ảo của số phức (1 - i) 2020 là: - 2 1009

degree Ta không thể dùng CASIO được mà phải làm mẹo như sau:

degree ( 1 - i )= -2i (1 - i)2020 = ((1 + i)2)1010 = (- 2i)1010 = – 21010

degree Suy ra phần ảo của số phức (1 - i)2020 là: - 21009

1

Câu hỏi tương tự

Cho tập S gồm 6 số phức, trong đó có 3 số phức thuần ảo và 4 số phức thuần thực. Tích tất cả các số phức trong tập S có giá trị bằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG