Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

nhau. I là giao điểm của AC và BD. Gọi H, K lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác IAB và tam giác ICD a) Chứng minh rằng: OHIK là hình bình hành. b) Giả sử M là một điểm tuỳ ý chạy trên (O). Gọi E, F là hình chiếu của M trên AB, BD. Xác định vị trí điểm M trên (O) để EF lớn nhất.

nhau. I là giao điểm của AC và BD. Gọi H, K lần lượt là tâm đường tròn
ngoại tiếp tam giác IAB và tam giác ICD
a) Chứng minh rằng: OHIK là hình bình hành.
b) Giả sử M là một điểm tuỳ ý chạy trên (O). Gọi E, F là hình chiếu của M
trên AB, BD. Xác định vị trí điểm M trên (O) để EF lớn nhất.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Giải bài toán bằng cách lập phương trình: Một đoàn tàu đánh cá theo kế hoạch đánh bắt 140 tấn cá trong một thời gian dự định. Do thời tiết thuận lợi nên mỗi tuần họ đã đánh bắt vượt mức 5 tấn. C...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG