Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 một cửa hàng có giảm giá 30% trên tất cả các loại hàng như sau: Em hãy giúp người bán hàng tính giá mới STT Giá cũ (đơn vị đồng) Giá mới (đơn vị đồng) 1 90 000 2 120 000 3 300 000 4 850 000

Nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 một cửa hàng có giảm giá 30% trên tất cả các loại hàng như sau:

Em hãy giúp người bán hàng tính giá mới 

STT Giá cũ (đơn vị đồng) Giá mới (đơn vị đồng)
1 90 000  
2 120 000  
3 300 000  
4 850 000  

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Số đối của là A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG