Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nhà bạn An ở vi trí A, nhà bạn Bình ở vị trí B cách nhau 1200m, trường học hai bạn học ở vị trí C, cách nhà bạn An 500 m và AB vuông góc với AC. Hàng ngày An đi bộ đến trường với vận tốc 4 km/h, còn Bình đi học bằng xe đạp với tốc độ 12km/h. Lúc 6h30, cả hai cùng xuất phát từ nhà đến trường. Hỏi bạn nào đến trường trước?

Nhà bạn An ở vi trí A, nhà bạn Bình ở vị trí B cách nhau 1200m, trường học hai bạn học ở vị trí C, cách nhà bạn và AB vuông góc với AC. Hàng ngày An đi bộ đến trường với vận tốc 4 km/h, còn Bình đi học bằng xe đạp với tốc độ 12km/h. Lúc 6h30, cả hai cùng xuất phát từ nhà đến trường. Hỏi bạn nào đến trường trước?

R. Roboctvx112

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tam giác ABC vuông tại A : BC = A B 2 + A C 2 ​ = 1300 m , vậy quãng đường từ nhà Bình đến trường là 1300m. Đối đơn vị 500 m = 0.5 km , 1300 m = 1 , 3 km Khoảng thời gian bạn An đến trường: t A ​ = v A ​ s A ​ ​ = 4 0.5 ​ = 0.125 ( h ) = 7 p 30 s Khoảng thời gian bạn Bình đến trường: t A ​ = v A ​ s A ​ ​ = 12 1.3 ​ = 120 13 ​ ( h ) = 6 p 30 s Vậy bạn Bình sẽ đến trường trước do tốn ít thời gian đi lại hơn bạn An

Tam giác ABC vuông tại , vậy quãng đường từ nhà Bình đến trường là 1300m. Đối đơn vị

Khoảng thời gian bạn An đến trường:

Khoảng thời gian bạn Bình đến trường:

Vậy bạn Bình sẽ đến trường trước do tốn ít thời gian đi lại hơn bạn An

3

Câu hỏi tương tự

Đồ thị hàm số y = x 2 − 1 x ​ ​ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG