Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nguyên hàm y-sin(2x+l) + x là:

Nguyên hàm y-sin(2x+l) + x là:

  1. 1 half cos left parenthesis 2 x plus 1 right parenthesis plus x squared over 2 plus C

  2. cos left parenthesis 2 x plus 1 right parenthesis plus x squared over 2 plus C

  3. negative 1 half cos left parenthesis 2 x plus 1 right parenthesis plus x squared over 2 plus C

  4. negative cos left parenthesis 2 x plus 1 right parenthesis plus x squared over 2 plus C

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

T ı ˋ m h ọ n gu y e ^ n h a ˋ m c ủ a f ( x ) = x 3 x 4 + x − 4 + 2 ​ ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG