Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nguyên hàm là

Nguyên hàm integral fraction numerator left parenthesis x plus 1 right parenthesis ln x over denominator x end fraction d x là

  1. x ln x minus 1 half x plus ln squared x plus C

  2. 1 half x ln x minus x plus 1 half ln squared x plus C

  3. x ln x plus 1 half x plus ln squared x plus C

  4. x ln x minus x plus 1 half ln squared x plus C

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tính: ∫ [ x 2 + x 3 ​ + e 3 x + 1 ] d x .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG