Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nguyên hàm của hàm số là: A. B. C. D.

Nguyên hàm của hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals cos 3 x là:
A. negative 3 sin 3 x plus C
B. negative 1 third sin 3 x plus C
C. negative sin 3 x plus C
D. 1 third sin 3 x plus C 

  1. negative 3 sin 3 x plus C 

  2. negative 1 third sin 3 x plus C 

  3. negative sin 3 x plus C  

  4. 1 third sin 3 x plus C 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có Chọn D

Ta có integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals integral cos 3 x d x equals fraction numerator sin 3 x over denominator 3 end fraction plus C
Chọn D 

1

Câu hỏi tương tự

Đặt a = lo g 2 ​ 3 và b = lo g 5 ​ 3 . Hãy biểu diễn lo g 6 ​ 45 theo a và b

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG