Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi


 

Nguyên hàm của hàm số f ( x ) = x 3 + x là

Nguyên hàm của hàm số  là

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D ∫ ​ ( x 3 + x 2 ) d x = 4 1 ​ x 4 + 2 1 ​ x 2 + C

Đáp án D

2

Câu hỏi tương tự

Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có ba ghế. Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh, gồm 3 nam và 3 nữ, ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Xác suất để mỗi học sinh nam đều ngồi ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG