Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nguyên hàm của hàm số là

Nguyên hàm của hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals square root of 2 x minus 1 end root là 

  1. integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals 2 over 3 left parenthesis 2 x minus 1 right parenthesis square root of 2 x minus 1 end root plus C

  2. integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals 1 third left parenthesis 2 x minus 1 right parenthesis square root of 2 x minus 1 end root plus C

  3. integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals negative 1 third square root of 2 x minus 1 end root plus C

  4. integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals 1 half square root of 2 x minus 1 end root plus C

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(2;0;0),B(0;-2;0). Có bao nhiêu điểm M thuộc trục Oz sao cho tam giác MAB cân tại M ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG