Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nguyên hàm của hàm số là:

Nguyên hàm của hàm số y equals x. e to the power of 2 x end exponent là:

  1. 1 half e to the power of 2 x end exponent left parenthesis x minus 2 right parenthesis space plus C

  2. 1 half e to the power of 2 x end exponent left parenthesis x minus 1 half right parenthesis plus C

  3. 2 e to the power of 2 x end exponent left parenthesis x minus 2 right parenthesis plus C

  4. 2 e to the power of 2 x end exponent left parenthesis x minus 1 half right parenthesis plus C

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Kết quả là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG