Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nguyên hàm của hàm số là:

Nguyên hàm của hàm số y equals fraction numerator ln left parenthesis 2 x plus 1 right parenthesis over denominator 2 x plus 1 end fraction là:

  1. 2 ln squared left parenthesis 2 x plus 1 right parenthesis plus C

  2. ln squared left parenthesis 2 x plus 1 right parenthesis plus C

  3. fraction numerator 1 over denominator 2 ln left parenthesis 2 x plus 1 right parenthesis end fraction plus C

  4. 1 half ln squared left parenthesis 2 x plus 1 right parenthesis plus C

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho tích phân . Tính a-b+c

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG