Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nguyên hàm của hàm số là

Nguyên hàm của hàm số integral open parentheses x squared minus 5 over x plus 2 square root of x close parentheses d x là

  1. x cubed over 3 minus 5 ln open vertical bar x close vertical bar plus 4 over 3 square root of x cubed end root plus C

  2. x cubed over 3 plus 5 ln x plus 4 over 3 square root of x cubed end root plus C

  3. x cubed over 3 plus 5 ln open vertical bar x close vertical bar plus 4 over 3 square root of x cubed end root plus C

  4. x cubed over 3 plus 5 ln x minus 4 over 3 square root of x cubed end root plus C

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG