Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nghiệm phương trình log(x+5)+log(x-16) = 2 là...

Nghiệm phương trình log(x+5)+log(x-16) = 2 là...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số bậc ba y=f(x) có đồ thị là đường cong ở hình bên dưới. Gọi x 1 ​ , x 2 ​ lần lượt là hai điểm cực trị thỏa mãn x 2 ​ = x 1 ​ + 2 và Đường thẳng song song với trục Ox và qua điểm cực tiểu cắ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG