Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nghiệm của phương trình y = 0 là

Nghiệm của phương trình y = 0 là

  1. x = 2

  2. x = 3

  3. x = 1

  4. x = 4

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG