Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nghiệm của phương trình x 2 + x + 1 = 0 trên tập số phức là:

Nghiệm của phương trình x2 + x + 1 = 0 trên tập số phức là:
 

  1. fraction numerator negative 1 plus-or-minus square root of 2 over denominator 2 end fraction

  2. fraction numerator negative 1 plus-or-minus square root of 3 i over denominator 2 end fraction

  3. fraction numerator 1 plus-or-minus square root of 2 over denominator 2 end fraction

  4. fraction numerator 1 plus-or-minus square root of 3 over denominator 2 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn só phức là điểm nào dưới đây?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG