Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nghiệm của phương trình 2 x = 8 1 ​ là

Nghiệm của phương trình  là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Phương trình đã cho tương đương 2 x = 2 − 3 ⇔ x = − 3.

Chọn D

Phương trình đã cho tương đương 

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG