Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nghiệm của phương trình 2 x + 1 = 4 là

Nghiệm của phương trình  là 

  1. x = 2

  2. x = -1

  3. x = 0 

  4. x = 1

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có 2 x + 1 = 4 ⇔ 2 x + 1 = 2 2 ⇔ x + 1 = 0 ⇔ x = 1 Vậy phương trình có nghiệm là x = 1

Chọn D

Ta có 

Vậy phương trình có nghiệm là x = 1

4

Câu hỏi tương tự

Cho a,b là những số dương và a khác 1. Khẳng định nào dưới đây đúng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG