Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nghiệm của bất phương trình: l g ( 3 − 2 x ) ≥ l g ( x + 1 )

Nghiệm của bất phương trình: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. − 1 < x ≤ 3 2 ​

ĐÁP ÁN A.  

1

Câu hỏi tương tự

Hãy chỉ ra các cặp nghiệm x  = 0 của hệ phương trình : { x 2 = 5 x − 2 y y 2 = 5 y − 2 x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG