Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nghịch đảo củasố phức là:

Nghịch đảo của số phức z equals fraction numerator 1 over denominator i minus 2 end fraction là:

  1. 1 + 2i

  2. 1 - 2i

  3. 2 + i

  4. 2 - i

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm moodun của số phức : z=(2- 3 ​ i) ( 2 1 ​ + 3 ​ i )

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG