Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ngân hàng BIDV Việt Nam đang áp dụng hình thức lãi kép với mức lãi suất: không kỳ hạn là /năm, kỳ hạn tháng là /năm. Ông A đến ngân hàng BIDV để gửi tiết kiệm với số tiền ban đầu là triệu đồng. Nếu gửi không kỳ hạn mà ông A muốn thu về cả vốn và lãi bằng hoặc vượt quá triệu đồng thì ông A phải gửi ít nhất tháng . Hỏi nếu cùng số tiền ban đầu và cũng số tháng đó, ông A gửi tiết kiệm có kỳ hạn tháng thì ông A sẽ nhận được số tiền cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu (giả sử rằng trong suốt thời gian đó lãi suất ngân hàng không đổi và nếu chưa đến kỳ hạn mà rút tiền thì số tháng dư so với kỳ hạn sẽ được tính theo lãi suất không kỳ hạn)

Ngân hàng BIDV Việt Nam đang áp dụng hình thức lãi kép với mức lãi suất: không kỳ hạn là /năm, kỳ hạn  tháng là /năm. Ông A đến ngân hàng BIDV để gửi tiết kiệm với số tiền ban đầu là  triệu đồng. Nếu gửi không kỳ hạn mà ông A muốn thu về cả vốn và lãi bằng hoặc vượt quá  triệu đồng thì ông A phải gửi ít nhất  tháng . Hỏi nếu cùng số tiền ban đầu và cũng số tháng đó, ông A gửi tiết kiệm có kỳ hạn  tháng thì ông A sẽ nhận được số tiền cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu (giả sử rằng trong suốt thời gian đó lãi suất ngân hàng không đổi và nếu chưa đến kỳ hạn mà rút tiền thì số tháng dư so với kỳ hạn sẽ được tính theo lãi suất không kỳ hạn)

  1. đồng.

  2. đồng.

  3. đồng.

  4. đồng.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp dụng công thức lãi kép: Với triệu đồng là số tiền cả vốn lẫn lãi sau kỳ hạn. triệu đồng là số tiền gửi ban đầu, là số kỳ hạn tính lãi, là lãi suất định kỳ. Ta được . Như vậy, khi gửi không kỳ hạn để được số tiền gồm cả vốn lẫn lãi lớn hơn hoặc bằng triệu đồng thì ông A phải gửi tối thiểu là tháng. Với triệu đồng và số tháng là tháng thì khi gửi tiết kiệm với kỳ hạn tháng thì ông A sẽ gửi được định kỳ và tháng cuối là gửi không kỳ hạn. Nên số tiền ông A có được sau định kỳ là: triệu đồng. Vậy số tiền ông A có được sau tháng là đồng.

Áp dụng công thức lãi kép:

Với  triệu đồng là số tiền cả vốn lẫn lãi sau  kỳ hạn.

triệu đồng là số tiền gửi ban đầu,  là số kỳ hạn tính lãi,  là lãi suất định kỳ.

Ta được

.

Như vậy, khi gửi không kỳ hạn để được số tiền gồm cả vốn lẫn lãi lớn hơn hoặc bằng  triệu đồng thì ông A phải gửi tối thiểu là  tháng.

Với triệu đồng và số tháng là  tháng thì khi gửi tiết kiệm với kỳ hạn tháng thì ông A sẽ gửi được  định kỳ và  tháng cuối là gửi không kỳ hạn.

Nên số tiền ông A có được sau  định kỳ là:  triệu đồng.

Vậy số tiền ông A có được sau  tháng là  đồng.

1

Câu hỏi tương tự

Cường độ một trận động đất Richte được cho bởi công thức , với là biên độ rung chấn tối đa và là một biên độ chuẩn (hằng số). Vào năm 2019, một trận động đất ở Thái Lan có cường độ độ Richte. Cũng tro...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG