Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Người ta viết liên tiếp các số 1, 2,...1992 thành dãy nhưng theo một thứ tự tùy ý ta nhận được một số có nhiều chữ số. Hỏi số đso có thể là số chính phương hay không?

Người ta viết liên tiếp các số 1, 2,...1992 thành dãy nhưng theo một thứ tự tùy ý ta nhận  được một số có nhiều chữ số. Hỏi số đso có thể là số chính phương hay không? 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

phương

phương

1

Câu hỏi tương tự

Trong HKI, tổng số học sinh của hai lớp 8A và 8B là 80 học sinh. Khi khảo sát điểm thi học kì I môn Toán, thầy Việt được các kết quả như sau: điểm trung bình mỗi học sinh trong lớp 8A là 7,2; điểm tru...

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG