Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Người ta pha 3kg nước nóng ở nhiệt độ 9 0 ∘ và 2kg nước lạnh ở nhiệt độ 2 0 ∘ C . Hỏinhiệt độ nước sau khi pha là bao nhiêu?

Người ta pha 3kg nước nóng ở nhiệt độ và 2kg nước lạnh ở nhiệt độ . Hỏi nhiệt độ nước sau khi pha là bao nhiêu?

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi nhiệt độ cuối cùng của nước sau khi pha là x ∘ C , ( x > 0 ) Khi đó nhiệt lượng tỏa ra là: 3 c ( 90 − x ) kilocalo, (với c là nhiệt dung riêng của nước) Nhiệt lượng hấp thụ là: 2 c ( x − 20 ) kilocalo. Do nhiệt lượng thu được băng nhiệt lượng tỏa ra, ta có phương trình: 3 c ( 90 − x ) = 2 c ( x − 20 ) Giải phương trình trên, ta được: x = 6 2 ∘ C (thỏa mãn điều kiện) Vậy nhiệt độ của nước sau khi pha là 6 2 ∘ .

Gọi nhiệt độ cuối cùng của nước sau khi pha là
Khi đó nhiệt lượng tỏa ra là: kilocalo, (với c là nhiệt dung riêng của nước)
Nhiệt lượng hấp thụ là: kilocalo.
Do nhiệt lượng thu được băng nhiệt lượng tỏa ra, ta có phương trình: 
Giải phương trình trên, ta được: (thỏa mãn điều kiện)
Vậy nhiệt độ của nước sau khi pha là

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các số nguyên a, b, c sao cho (x + a)(x – 4) – 7 phân tích được thành ( x + b ) ( x + c )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG