Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Người ta muốn sơn một cái hộp không nắp, đáy hộp là hình vuông và có thể tích là 4 (đơn vị thể tích)? Tìm kích thước của hộp để dùng lượng nước sơn tiết kiệm nhất. Giảsử độ dày của lớp sơn tại mọi nơi trên hộp là như nhau.

Người ta muốn sơn một cái hộp không nắp, đáy hộp là hình vuông và có thể tích là 4 (đơn vị thể tích)? Tìm kích thước của hộp để dùng lượng nước sơn tiết kiệm nhất. Giả sử độ dày của lớp sơn tại mọi nơi trên hộp là như nhau.

  1. Cạnh ở đáy là 2 (đơn vị chiều dài), chiều cao của hộp là 1 (đơn vị chiều dài).

  2. Cạnh ở đáy là square root of 2 (đơn vị chiều dài), chiều cao của hộp là 2 (đơn vị chiều dài).

  3. Cạnh ở đáy là 2 square root of 2 (đơn vị chiều dài), chiều cao của hộp là 0,5 (đơn vị chiều dài).

  4. Cạnh ở đáy là 1 (đơn vị chiều dài), chiều cao của hộp là 2 (đơn vị chiều dài).

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lập bảng biến thiên suy ra . Vậy cạnh ở đáy là 2 (đơn vị chiều dài) và chiều cao của hộp là 1 (đơn vị chiều dài).

Lập bảng biến thiên suy ra M i n S left parenthesis x right parenthesis equals S left parenthesis 2 right parenthesis. Vậy cạnh ở đáy là 2 (đơn vị chiều dài) và
chiều cao của hộp là 1 (đơn vị chiều dài).

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình x 2 + ( 2 a − 6 ) x + a − 13 = 0 ( 1 ) . Với 1 ≤ a ≤ + ∞ . Tìm a để nghiệm lớn của phương trình (1) nhận GTLN.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG