Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Người ta muốn nâng một hòm 200 kg lên cao 7,5 m với vận tốc không đổi trong khoảng thời gian 5 s. Có ba động cơ với công suất khác nhau : 1kW, 3,5kW và 6kW. Hỏi dùng động cơ nào là thích hợp ?

Người ta muốn nâng một hòm 200 kg lên cao 7,5 m với vận tốc không đổi trong khoảng thời gian 5 s. Có ba động cơ với công suất khác nhau : 1kW, 3,5kW và 6kW. Hỏi dùng động cơ nào là thích hợp ?

 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dùng động cơ 3,5kW là thích hợp. Động cơ 1kW không đủ khả năng nâng vật. Động cơ 6 kW sẽ nâng vật lên quá nhanh.

A equals m g h equals 200.9 comma 8.7 comma 5 equals 14700 J.  P equals A t equals 14700 over 5 equals 2940 W almost equal to 2 comma 9 k W. 

Dùng động cơ 3,5kW là thích hợp. Động cơ 1kW không đủ khả năng nâng vật. Động cơ 6 kW sẽ nâng vật lên quá nhanh.

1

Câu hỏi tương tự

Chọn đáp án đúng. Va chạm mềm giữa hai vật là va chạm mà sau đó

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG