Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Người ta muốn mạ vàng cho một cái hộp có đáy hình vuông không nắp có thể tích là 4 lít. Tìm kích thước của hộp đó để lượng vàng dùng mạ là ít nhất. Giả sử độ dày của lớp mạ tại mọi nơi trên mặt ngoài hộp là như nhau.

Người ta muốn mạ vàng cho một cái hộp có đáy hình vuông không nắp có thể tích là 4 lít. Tìm kích thước của hộp đó để lượng vàng dùng mạ là ít nhất. Giả sử độ dày của lớp mạ tại mọi nơi trên mặt ngoài hộp là như nhau.

  1. Cạnh đáy bằng 3, chiều cao bằng 4.

  2. Cạnh đáy bằng 1, chiều cao bằng 2.

  3. Cạnh đáy bằng 4, chiều cao bằng 3.

  4. Cạnh đáy bằng 2, chiều cao bằng 1.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. Cạnh đáy bằng 2, chiều cao bằng 1. Gọi x là cạnh của đáy hộp. h là chiều cao của hộp. S(x) là diện tích phần hộp cần mạ. Khi đó, khối lượng vàng dùng mạ tỉ lệ thuận với S(x). Ta có:

 ĐÁP ÁN D. Cạnh đáy bằng 2, chiều cao bằng 1.

Gọi x  là cạnh của đáy hộp.

h  là chiều cao của hộp.

S(x) là diện tích phần hộp cần mạ.

Khi đó, khối lượng vàng dùng mạ tỉ lệ thuận với S(x). 

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Một kĩ sư được nhận lương khởi điểm là 8.000.000 đồng/tháng. Cứ sau 2 năm lương mỗi tháng của kĩ sư đó được tăng thêm 10% so với mức lương hiện tại. Tính tổng số tiền T (đồng) kĩ sư đó nhận được sau 6...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG