Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Người ta muốn làm một cái bình thủy tinh hình lăng trụ đứng có nắp đậy, đáy là tam giác đều để đựng 16 lít nước. Để tiết kiệm chi phí nhất ( xem tấm thủy tinh làm vỏ bình là rất mỏng ) thì cạnh đáy của bình là .

Người ta muốn làm một cái bình thủy tinh hình lăng trụ đứng có nắp đậy, đáy là tam giác đều để đựng 16 lít nước. Để tiết kiệm chi phí nhất (xem tấm thủy tinh làm vỏ bình là rất mỏng) thì cạnh đáy của bình là.

  1. 4m 

  2. 2 cube root of 2 space d m

  3. 4dm

  4. 2 cube root of 4 space m

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.4dm Gọi x là độ dài cạnh đáy và h là chiều cao của hình lăng trụ đứng(x,h >0) Khi đó thể tích của khối lăng trụ đã cho là

ĐÁP ÁN C. 4dm 

Gọi x là độ dài cạnh đáy và h là chiều cao của hình lăng trụ đứng(x,h >0)

Khi đó thể tích của khối lăng trụ đã cho là 

 

130

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABC có SA=1 . Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Mặt phẳng đi qua trung điểm I của SG cắt các cạnh SA, SB, SC lần lượt tại M, N, P . Tính giá trị nhỏ nhất T min của biểu thức .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG