Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Người ta làm thí nghiệm đo gia tốc rơi tự do của một hòn bi thép. Sử dụng một bộ phận đo vận tốc nói ở bài tập 1.29 để đo vận tốc hòn bi rơi ở cuối những quãng đường khác nhau .Các kết quả thí nghiệm được ghi trong bảng sau: Tọa độ 20 40 60 80 100 Vận tốc (m/s) 1,80 2,03 3,433 3,964 4,432 Giá trị của gia tốc rơi tự do g đo được trong thí nghiệm này bằng bao nhiêu? Quy luật về rơi tự do có được nghiệm đúng không.?

Người ta làm thí nghiệm đo gia tốc rơi tự do của một hòn bi thép. Sử dụng một bộ phận đo vận tốc nói ở bài tập 1.29 để đo vận tốc hòn bi rơi ở cuối những quãng đường khác nhau .Các kết quả thí nghiệm được ghi trong bảng sau:
 

Tọa độ 20 40 60 80 100
Vận tốc (m/s) 1,80 2,03 3,433 3,964 4,432

Giá trị của gia tốc rơi tự do g đo được trong thí nghiệm này bằng bao nhiêu?

Quy luật về rơi tự do có được nghiệm đúng không.?

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Kết quả như sau: Khoảng cách (từ…đến…) 20cm÷40cm 40cm÷60cm 60cm÷80cm 80cm÷100cm 9,84 9,82 9,82 9,82 Trung bình của gia tốc g là 9,79 . Có thể coi rơi tự do theo quy luật của chuyển động biến đổi đều ( gia tốc không đổi ).

Kết quả như sau:

Khoảng cách (từ…đến…) 20cm÷40cm 40cm÷60cm 60cm÷80cm 80cm÷100cm
g equals fraction numerator v squared subscript 2 minus v squared subscript 1 over denominator 2 s end fraction 9,84undefined 9,82undefined 9,82undefined 9,82undefined

Trung bình của gia tốc g là 9,79undefined  . Có thể coi rơi tự do theo quy luật của chuyển động biến đổi đều ( gia tốc không đổi ).

4

Câu hỏi tương tự

Một người đi xe đạp và một người đi xe máy chuyển động thẳng đều từ Hà Nội lên Hà Nam cách nhau 60km. Xe đạp có vận tốc 15km/h và đi liên tục không nghỉ. Xe máy khởi hành sớm hơn 1h nhưng dọc đường ng...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG