Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Người ta cho vào một chiếc hộp hình trụ ba quả bóng tenis hình cầu. Biết đáy hình trụ bằng hình tròn lớn trên quả bóng và chiều cao hình trụ bằng 3 đường kính quả bóng. Gọi S 1 ​ là tổng diện tích 3 quả 1 S bóng, S 2 ​ là diện tích xung quanh của hình trụ. Tỉ số diện tích S 2 ​ S 1 ​ ​ là

Người ta cho vào một chiếc hộp hình trụ ba quả bóng tenis hình cầu. Biết đáy hình trụ bằng hình
tròn lớn trên quả bóng và chiều cao hình trụ bằng 3 đường kính quả bóng. Gọi là tổng diện tích 3 quả 1 S
bóng,  là diện tích xung quanh của hình trụ. Tỉ số diện tích  là 

  1. 1

  2. 3

  3. 5

  4. 2

R. Robo.Ctvx14

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi là bán kính R của quả bóng hình cầu ⇒ S 1 ​ = 3.4 π . R 2 = 12 π R 2 Khi đó hộp hình trụ có bán kính R vàchiều cao h = 6R ⇒ S 2 ​ = 2 π R h = 12 π R 2 Vậy S 2 ​ S 1 ​ ​ = 12 π R 2 12 π R 2 ​ = 1

Gọi là bán kính R của quả bóng hình cầu 

Khi đó hộp hình trụ có bán kính R và chiều cao h = 6R 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh bằng và vuông góc với đáy Gọi là trung điểm mặt phẳng đi qua hai điểm và đồng thời song song với cắt lần lượt tại Bán kính mặt cầu đi qua năm điểm nhận giá trị ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG