Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Người ta cần xây một bể chứa nước sản xuất dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng 200 m 3 . Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chi phí để xây bể là 300 nghìn đồng/ m 2 (chi phí được tính theo diện tích xây dựng, bao gồm diện tích đáy và diện tích xung quanh, không tính chiều dày của đáy và diện tích xung quanh, không tính chiều dày của đáy và thành bể). Hãy xác định chi phí thấp nhất để xây bể (làm tròn đến đơn vị triệu đồng).

Người ta cần xây một bể chứa nước sản xuất dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng . Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chi phí để xây bể là 300 nghìn đồng/ (chi phí được tính theo diện tích xây dựng, bao gồm diện tích đáy và diện tích xung quanh, không tính chiều dày của đáy và diện tích xung quanh, không tính chiều dày của đáy và thành bể). Hãy xác định chi phí thấp nhất để xây bể (làm tròn đến đơn vị triệu đồng).
 

  1. 46 triệu đồng

  2. 51 triệu đồng

  3. 75 triệu đồng

  4. 36 triệu đồng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi chiều rộng của đáy bể là x (m) ( x > 0 ) ⇒ Chiều dài của đáy bể là 2 x ( m ) Gọi chiều cao của bể là h (m) ( h > 0 ) Thể tích của bể là: V = x .2 x . h = 200 ⇒ h = 2 x 2 200 ​ = x 2 100 ​ Diện tích đáy là: S 1 ​ = x .2 x = 2 x 2 ( m 2 ) Diện tích xung quanh của bể là: S 2 ​ = 2. x . h + 2.2 x . h = 6. x . h ( m 2 ) Chi phí để xây bể là: T = ( S 1 ​ + S 2 ​ ) .300000 = ( 2 x 2 + 6 x h ) .300000 = ( 2 x 2 + x 600 ​ ) .300000 Ta có: 2 x 2 + x 600 ​ = 2 x 2 + x 300 ​ + x 300 ​ ≥ 3. 3 2 x 2 . x 300 ​ . x 300 ​ ​ (theo bất đẳng thức cô si) Dấu "=" xảy ra ⇔ 2 x 2 = x 300 ​ ⇔ x 3 = 2 300 ​ = 150 ⇔ x = 3 150 ​ Chi phí thấp nhất để xây bể là: T = 3. 3 180000 ​ .300000 ≈ 50 , 815.1 0 6 (nghìn đồng) ≈ 51 (triệu đồng)

Gọi chiều rộng của đáy bể là x (m) 

Chiều dài của đáy bể là 

Gọi chiều cao của bể là h (m) 

Thể tích của bể là: 

Diện tích đáy là: 

Diện tích xung quanh của bể là: 

Chi phí để xây bể là: 

Ta có:  (theo bất đẳng thức cô si)

Dấu "=" xảy ra 

Chi phí thấp nhất để xây bể là:

 (nghìn đồng)  (triệu đồng)

8

Câu hỏi tương tự

Một sân khấu của rạp xiếc hình vuông có kích thước 10 m ,người huấn luyện đứng ở X cách C D 2 mvà cách A D 5 mnhư hình bên. Một con hổ đang chơi trò đuổi bắt một con báo, hổ xuất phát từ A chạy về D v...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG